GOST-R  Certyfikat GOST-R, PL   Certyfikat GOST-R, DE
 

Certyfikacja Rosja

Strona główna Certyfikacja w Rosji Aktualności Pytania Kontakt
Rosja Handel Certyfikaty GOST

  

 

Zakład Certyfikacji świadczy usługi dla firm zainteresowanych rynkami wschodnimi:

Rosja, Ukraina, Bialoruś, Kazachstan i Uzbekistan.

10 września 2021 r. w Rosji rozpoczęła się publiczna dyskusja na temat projektu Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej "O zmianach nr 1 do regulaminu technicznego TR CU 012/2011 "W sprawie bezpieczeństwa urządzeń do pracy w atmosferach wybuchowych"". Regulamin techniczny określa minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów podczas certyfikacji EAC, deklaracji EAC lub rejestracji państwowej.

Najważniejsze zmiany dotyczą włączenia do obszaru regulacji kabli do obwodów zewnętrznych, które przeznaczone są do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem.
W trakcie oceny zgodności bezpieczeństwa przeciwwybuchowego kabli obwodów zewnętrznych sprawdzana jest zgodność z wymaganiami następujących wskaźników:

opór powierzchniowy
odporność na uderzenia
częściowa szczelność wzdłużna kabli
wiodące zamknięcie

Parametry określone są w normach dla grup konkretnych produktów. Kable do obwodów zewnętrznych przeznaczonych do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem muszą być oznaczone symbolem "Ex".

Ponadto w projekcie wyjaśniono również, które urządzenia elektryczne, w tym komponenty Ex, oraz urządzenia nieelektryczne do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem podlegają TR CU 012/2011. Wyposażenie nieelektryczne do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem obejmuje środki, które składają się na niektóre z następujących produktów:
Sprzęt ochrony osobistej
statki pełnomorskie i rzeczne oraz statki głębinowe śródlądowe,
mobilne platformy offshore
platformy wiertnicze do pracy na wodach morskich i śródlądowych oraz innych jednostkach pływających,
maszyny i urządzenia, pojazdy transportu publicznego do przewozu osób i towarów drogą powietrzną, lądową, kolejową lub wodną

Oprócz zmian w samych przepisach technicznych, omawiane są również wykazy norm dla kabli do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem zgodnie z TR CU 012/2011. Dotychczas w projekcie listy wymagań określono 2 normy dla kabli o napięciu do 1000 V i 3 normy dla kabli o napięciu powyżej 1000 V. Projekt obejmuje łącznie 33 normy. Oczekuje się, że publiczna dyskusja zakończy się 7 października 2021 r.
Copyright © 2004-2021 by certyfikacja.org